Εγγύηση Ποιότητας

Η ποιότητα των προϊόντων που παράγουμε, είναι για μας αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Ξεκινώντας από την πρώτη φάση της παραγωγικής διαδικασίας που είναι η επιλογή των κατάλληλων Α’ υλών η οποία γίνεται με τα αυστηρότερα κριτήρια, καθώς εισάγουμε τις Α’ ύλες από τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους ευρωπαϊκούς προμηθευτές, με κύριο γνώμονα όχι μόνο την τιμή, που κατά επέκταση ενδιαφέρει και εσάς γιατί επηρεάζει την τελική τιμή του προϊόντος μας, αλλά κυρίως για την τελική εμφάνιση και διάρκεια των τελικών προϊόντων.

Με εφαρμογή της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας στην παραγωγή, η «Γκάμαρης Θαλαμοτεχνική» εγγυάται ότι όλα τα προϊόντα της ικανοποιούν τα υψηλά κριτήρια των μηχανικών της σε σχέση με την ακρίβεια, τη λειτουργία και τα υλικά, σε κάθε έναν από τους πολυάριθμους ελέγχους ποιότητας. Όλες οι διαδικασίες παρακολουθούνται από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρίας.

Η εταιρία αναλαμβάνει την αντικατάσταση κάθε εξαρτήματος που έχει παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα, εφόσον το ελάττωμα οφείλεται στην κατασκευή και δεν έχει προκληθεί ζημιά από κακή μεταφορά, κακή αποθήκευση, κακή εγκατάσταση, κακή χρήση ή αμέλεια. Η εγγύηση ισχύει εφόσον κατά την εγκατάσταση και χρήση των προϊόντων της εταιρίας έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της εταιρίας.

EQA HELLAS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ