ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ