Διαχείριση Ποιότητας

Η «Γκάμαρης Θαλαμοτεχνική» βασισμένη στο να κατακτήσει την κορυφή αλλά και εσάς, δεν παραβλέπει την ανθρωπιά αλλά και το σεβασμό για τον άνθρωπο, είτε πρόκειται για τους πελάτες μας, είτε για τους συναδέλφους μας αλλά ακόμα και για τον ίδιο μας τον εαυτό.

Σε συνδυασμό λοιπόν με την υπευθυνότητα και τη συνέπεια που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής της εταιρίας μας, είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε προϊόντα τα οποία συνοδεύονται από άριστη εξυπηρέτηση και υπηρεσίες.

Δεσμευόμαστε να σχεδιάζουμε, να παράγουμε και να προσφέρουμε στους πελάτες μας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Με αυτό τον τρόπο το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, που εφαρμόζουμε, πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, όπως προβλέπονται από την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία.

Η εταιρεία δεν επαφίεται μόνο στα όργανα ακριβείας για τον έλεγχο των προϊόντων της, αλλά και στα διορατικά μάτια των μηχανικών της. Αυτό μεταφράζεται σε εξονυχιστικούς ελέγχους σε κάθε φάση της παραγωγής και συνεχή βελτίωση των εργαλείων και των μεθόδων.

Εν συντομία: όλες οι διαδικασίες στην εταιρεία πιστοποιούνται από την EQA και πληρούν το DIN EN ISO 9001:2008. Στην «Γκάμαρης Θαλαμοτεχνική», η ελεγμένη ποιότητα είναι πάντα συνώνυμο της κορυφαίας ποιότητας. Με αυτό τον τρόπο η εταιρεία εξασφαλίζει ότι όλα τα προϊόντα της που κατασκευάζουν τα εργοστάσιά της, ικανοποιούν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.

Τα αποτελέσματα από τους ελέγχους αξιολογούνται και αν απαιτηθούν διορθωτικές ενέργειες οι οποίες είναι απαραίτητες τότε εκτελούνται άμεσα.

EQA HELLAS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ