Η ΓΚΑΜΑΡΗΣ ΘΑΛΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ HELLAS LIFT 2012