Έδρα

Εργοστάσιο

Διεύθυνση:

Στυμφαλίας 16, Περιστέρι, Αττική, 12132

E-mail: info@gth.gr

Τηλέφωνο: 210-5782688

Fax: 210-5782689

Διεύθυνση:

Λεωφ.Νάτο – Θέση Λάκκο, Ασπρόπυργος, Αττική

E-mail: info@gth.gr

Τηλέφωνο: 210-5595078

Fax: 210-5595263